Đây là tài liệu hướng dẫn sử dụng các chức năng của LMS trong học tập trực tuyến tại trường ĐHSP Hà Nội 2.

- Hướng dẫn đăng nhập hệ thống khi có tài khoản, khi quên mật khẩu

- Hướng dẫn cài đặt ứng dụng trên điện thoại thông minh, cách sử dụng Micro và Camera khi học

- Hướng dẫn sử dụng các chức năng: Thảo luận, Nộp bài, Làm bài kiểm tra, ...

Đây là khóa học dành cho Giảng viên:

    -  Nghiên cứu, thực hành các chức năng;

    - Trao đổi các vấn đề liên quan tới việc sử dụng LMS

Giảng viên có thể thực hành với các sinh viên mẫu:

    - Tên đăng nhập: sv100 đến sv119

    - Mật khẩu: dhsphn2